Financiering nodig voor je? Dit zijn je mogelijkheden! | Arsenaal

Financiering nodig voor je uitzendbureau? Dit zijn je mogelijkheden!

25 september 2018

Financiering uitzendbureau

Op zoek naar een financiering voor je uitzendbureau? Of je nu een startende of een bestaande uitzendondernemer bent; de groei van je uitzendbureau is altijd een aanslag op de liquide middelen. Net als in vele andere branches, is de onze er een waar de kosten voor de baten uit lopen. Het is dan ook niet vreemd (en het getuigt zelfs van succes) dat je op zoek bent naar een financiering voor je uitzendbureau. In dit blog gaan wij in op de meest gangbare financieringsmogelijkheden voor intermediairs en benoemen wij een aantal voor- en nadelen.

Deel via Facebook
Deel via LinkedIn
Deel via Twitter

1. Bancaire financiering uitzendbureau

Uitzendbureaus die al een aantal jaren bestaan en een trackrecord hebben van winstgevendheid (in ieder geval de laatste 2 jaar) kunnen bij een bank terecht. Ondanks dat banken hun dienstverlening aan MKB’ers steeds meer standaardiseren zijn ze, in tegenstelling tot het beeld in de markt, best bereid om te financieren. Je aanvraag moet dan wel aan de bancaire normen voldoen. Zo wordt er niet alleen naar winstgevendheid (rentabiliteit) gekeken, maar ook naar de vermogenspositie (solvabiliteit) en naar de vooruitzichten (prognose).

De bank heeft op voorhand dus veel informatie van je nodig (bedrijfsplan, jaarcijfers, prognoses). Deze informatie wordt vervolgens geanalyseerd. Indien er voldoende aanknopingspunten zijn zal de financieringsaanvraag in behandeling worden genomen. Banken die waarde hechten aan persoonlijk contact zullen je op dat moment uitnodigen voor een persoonlijk gesprek om kennis te maken en de financieringsmogelijkheden te bespreken. Andere banken hebben voor het MKB een wat meer geautomatiseerd traject en geven direct terugkoppeling over de haalbaarheid van de financiering.

Wanneer een bank besluit om een financiering te verstrekken zijn er een aantal zaken waar je op moet letten, zoals: Wat is de rente? En welke zekerheden worden er gevraagd? Zo kan het bijvoorbeeld (bij een BV) zo zijn dat er een borgsom wordt gevraagd in privé, hetgeen serieuze gevolgen kan hebben bij een faillissement. Kijk dus kritisch naar het aanbod en zorg dat je het contract volledig begrijpt zodat je weet waar je voor tekent.

Werkkapitaal krediet

Voor het voorfinancieren van de lonen bij een bank is een werkkapitaal krediet het meest passend. Met dit krediet kun je tegen een bepaalde rente binnen een afgesproken limiet rood staan. Het voordeel hiervan is dat er geen sprake is van een maandelijkse aflossing en dat je alleen kredietrente betaalt wanneer je gebruik maakt van het krediet. Banken hanteren overigens wel een kredietprovisie wanneer je het krediet niet gebruikt.

Voordelen Bank:

– Meestal goedkoper dan geld lenen van andere financiële instellingen (zoals factoring en crowdfunding);
– Een passend product (werkkapitaal krediet);
– Geen ‘bemoeienis’ in je dagelijkse operatie;
– Duidelijke afspraken.

Nadelen bank:

– Lage slagingskans voor starters zonder trackrecord;
– Aanvraagtrajecten kunnen soms (weken)lang duren;
– Er kunnen veel zekerheden worden gevraagd;
– Geen sparringspartner met specialistische kennis over de branche.

2. Factoring

Factoring is een financieringsvorm waarbij je facturen worden voorgeschoten. Ten opzichte van de bank is het beslissingstraject korter en is er minder informatiebehoefte. Een factoring maatschappij kijkt naar de financiële stabiliteit van jou uitzendbureau en naar die van je klanten. Je klanten krijgen een rating toegekend. Deze rating bepaald hoeveel procent van de factuur je voorgefinancierd krijgt. De factoringmaatschappij neemt het debiteurenrisico van je over en onderhoudt contact met je klanten omtrent de betaling van de factuur.

Voordelen factoring:

– Korte trajecten en dus sneller duidelijkheid voor de aanvrager;
– Geschikt voor zowel starters als groeiers.

Nadelen factoring:

– Vaak een stuk duurder dan een bancaire lening;
– Het contact met je klanten m.b.t. de factuur wordt overgenomen door de factoringsmaatschappij – hierdoor heb je minder grip op de manier waarop er met je klanten wordt omgegaan.

3. Payrolling

Een payroll bedrijf neemt de werkgeversrisico’s voor klanten uit handen door op papier jouw personeel over te nemen (juridisch werkgeverschap). Hoewel de dienstverlening van een payroll bedrijf meer omvat, richten wij ons in dit blog alleen op het (voor)financieren. Indien je meer te weten wilt komen over payrolling kan dat hier.

Voorfinancieren van de lonen

Een payroll bedrijf financiert de lonen voor haar klanten voor. En in bepaalde gevallen ook de marge. Net als bij factoring wordt ook het debiteurenrisico overgenomen door het payroll bedrijf. Na een kennismakingsgesprek, welke afhankelijk van de klantwens face2face of telefonisch plaatsvindt, voert het payroll bedrijf een financiële screening uit. Als er geen bijzonderheden zijn kan de samenwerking starten. Het payroll bedrijf bepaalt op klantniveau de kredietwaardigheid. Wanneer blijkt dat een klant totaal niet kredietwaardig is wordt dit met de klant besproken – de uitkomst hiervan zal per payroll bedrijf en per situatie verschillen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er met de klant wordt overeengekomen dat deze vooraf betaalt, of kan jij er voor kiezen (indien je de klant goed kent en er een goede vertrouwensband is) om het debiteurenrisico zelf te dragen.

In ruil voor haar volledige dienstverlening (waar voorfinancieren van lonen deel van uitmaakt) brengt het payroll bedrijf een zogenaamde omrekenfactor in rekening. Bij het vergelijken van prijzen (omrekenfactoren) is het goed om jezelf de juiste vragen te stellen (lees er hier meer over).

Voordelen payrolling:

  • Korte trajecten en snel duidelijkheid over de mogelijkheden;
  • Geschikt voor alle uitzendbureaus;
  • De goedkoopste manier van voorfinanciering;
  • Goede sparringpartner op gebied van ondernemen op de arbeidsmarkt (afhankelijk van focus en expertise van het payroll bedrijf).

Nadelen payroll;

  • Het imago van payrolling is niet altijd even positief omdat er een aantal malafide ondernemers actief zijn (geweest) in de branche. Zoek dan ook zorgvuldig uit met wie je in zee gaat. In dit artikel staan hands-on tips over hoe je de juiste payroll partner kiest;
  • Het debiteurenbeheer wordt overgedragen, waardoor er minder grip is op de manier waarop er met je klant wordt omgegaan – dit zijn ook zaken die je goed kunt borgen in het kennismakingsgesprek.

Meer weten over de financieringsmogelijkheden van jouw uitzendbureau?

Bel ons op 023 531 03 94 of Neem vrijblijvend contact op

 

Deel via Facebook
Deel via LinkedIn
Deel via Twitter

 Anderen lazen ook:

Vier gouden tips voor kiezen van een payroll bedrijf

Uitzendbureau starten? Dit moet je weten!