Stichting Normering Arbeid? Welke certificeringen zijn er in uitzendland? - Arsenaal Flex Professionals

Stichting Normering Arbeid? Welke certificeringen zijn er in uitzendland?

19 oktober 2018

NEN4400-1 certificering verlengd - NWH Jobs

Ben je van plan om een eigen uitzendbureau te starten? Dan is het verstandig om je te verdiepen in de verschillende certificeringen in de flexbranche en wat ze inhouden. In dit blog zetten wij de belangrijkste voor je op een rijtje. Ook gaan wij in op hoe je jouw onderneming kunt laten certificeren.

De NEN normeringen (NEN 4400-1 en 4400-2):

De meest bekende normering in uitzendland. Tot 2006 kende de flexbranche vijf verschillende registers van betrouwbare uitzendondernemingen. Den Haag sprak de wens uit om te komen tot één register. In 2006 is daarom de NEN-4400-1 bedacht als uitkomst van een samenwerking tussen verschillende partijen in de markt (o.a. de ABU en de NBBU). De NEN 4400-1 is dé norm voor bedrijven die personeel ter beschikking stellen. Kort door de bocht onderscheiden goede partijen zich middels deze normering van de slechte partijen in de markt.

De eisen die worden gesteld in de NEN 4400-1 hebben o.a. betrekking op een tijdige en juiste afdracht van omzetbelasting en loonheffingen. Ook worden er eisen gesteld aan personeel- en loonadministratie.

De NEN 4400-2 norm richt zich grotendeels op dezelfde zaken als de NEN 4400-1, en is bedoeld voor buitenlandse partijen die werk aannemen in Nederland of hier personeel ter beschikking stellen en die tevens materiële bedrijfsactiviteiten hebben in het land van herkomst.

Stichting Normering Arbeid (SNA)

Controle op de naleving van de NEN normeringen wordt geborgd door de Stichting Normering Arbeid (SNA). De SNA is in 2007 ontstaan uit een initiatief van de vakbonden en werkgeversorganisaties, de Ministeries van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Financiën en de Belastingdienst. De Stichting Normering Arbeid is in het leven geroepen met het doel om zelfregulering te realiseren ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk. Doordat de SNA de door haar gecertificeerde ondernemingen regelmatig inspecteert worden risico’s voor inleners en uitbesteders van werk beperkt. Ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op het nakomen van hun verplichtingen uit arbeid, zoals:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

(bron: https://www.normeringarbeid.nl/oversna/doelstelling )

Op haar website houdt de SNA een register bij waarin alle ondernemingen met het SNA Keurmerk staan opgenomen. Controleer daarom altijd eerst of dit het geval is alvorens je in zee gaat met een uitzendonderneming.

VCU-Certificering

Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties, beter bekend als VCU. Het VCU is bedoeld voor ondernemers in de flexbranche die het belangrijk vinden om de veiligheid te waarborgen van hun uitzendkrachten die risicovolle werkzaamheden uitvoeren. Het VCU biedt een programma waarmee uitzenders worden getoetst en gecertificeerd op het vermogen om samen met opdrachtgevers en kandidaten te werken aan een goede veiligheidscultuur. Voor het behalen van het VCU-certificaat zijn er verschillende erkende certificatie instellingen. Net als bij de NEN-normeringen is er bij het VCU ook een instelling die het certificaat in een register bijhoudt: het Centraal Certificaten Register (CCR). Op de website van het CCR kun je eenvoudig controleren of een uitzendondernemer over een VCU-certificaat beschikt.

Hoe certificeren?

Om je als ondernemer in de uitzendbranche NEN 4400-1 te laten certificeren kun je terecht bij een van de inspectie instellingen die een overeenkomst hebben gesloten met de Stichting Normering Arbeid. De meest actuele lijst vindt je hier.

Eenmaal je het certificaat hebt verkregen zal je onderneming twee keer per jaar worden ge-audit op de eerdergenoemde onderdelen. De eerste controle vindt plaatst nadat je je eerste loon- en BTW aangifte hebt gedaan (en deze ook hebt betaald).

Voor het behalen van een VCU-certificaat dienen de uitzendondernemer en al zijn/haar personeelsleden die betrokken zijn bij arbeidsbemiddeling het VCU VIL-diploma te behalen. Deze is tien jaar geldig. Na behalen van het diploma vindt er een interne audit en directieboorddeling plaats. Wanneer is vastgesteld dat er aan de certificeringseisen is voldaan begint het certificeringstraject. Dit traject omvat 2 auditdata waarin de o.a. het kwaliteitssysteem van de onderneming wordt getoetst door bijvoorbeeld interviews en een projectbezoek. Ongeveer een week na de audit ontvang je het volledige rapport met het oordeel en eventuele vervolgacties. Het VCU-certificaat is 3 jaar geldig. Bovendien vinden er jaarlijks herbeoordelingen plaats bij jou op kantoor en worden er projecten bezocht.

Geen zin in al deze trajecten?

Vooral niet beginnen in de branche! Ga vooral niet lopen hobbyen, of denken dat onwetendheid volstaat. Je loopt zelf risico’s, je mensen lopen die, en je bezorgd de branche bepaald geen betere naam. Je kan natuurlijk ook de hele backoffice uitbesteden aan een partij als Arsenaal. Want wij zorgen ervoor dat je in alle opzichten wel de kennis en de kunde in huis hebt om een uitzendbureau te voeren naar de hoogst geldende normen, en dragen ook zorg voor jouw certificeringen. Jouw business in goede handen.

 

 

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op

Of lees hier meer over Arsenaal:

Vijf voordelen van Arsenaal voor intermediairs