Subsidie Scan - Arsenaal Flex Professionals

Subsidie Scan

Regelmatig  zijn er één of meerdere subsidieregelingen van toepassing op een medewerker. Of inmiddels juist niet meer. Denk hierbij aan premierestitutie oudere werknemer en plaatsingsfees UWV. Maar ook kortingen WWB en arbeidsgehandicapten en Wajong. Allemaal regelingen die geld opleveren, maar ook tijdrovend en complex zijn om aan te vragen én goed uit te voeren. De combinatie van grondige kennis en een uiterst effectieve tool, leveren vaak verrassende resultaten op. Onze Subsidie Scan maakt deel uit van het basispakket Backoffice Services.

Basis

Plus

icon
Subsidie Scan
Subsidie Advies

Arsenaal wérkt voor intermediairs!