Subsidiescan uit laten voeren? | Arsenaal Flex Professionals

Subsidiescan

Subsidiescan Arsenaal

Subsidiescan

Het uit laten voeren van een subsidiescan kan zeer interessant zijn. Regelmatig zijn er één of meerdere subsidieregelingen van toepassing op een medewerker. Of inmiddels juist niet meer. Denk hierbij aan premierestitutie oudere werknemer en plaatsingsfees UWV. Maar ook kortingen WWB en arbeidsgehandicapten en Wajong. Allemaal regelingen die geld opleveren, maar ook tijdrovend en complex zijn om aan te vragen én goed uit te voeren. De combinatie van grondige kennis en een uiterst effectieve tool, levert vaak verrassende resultaten op.

Subsidies zijn er niet alleen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, er bestaan tal van subsidies voor het aannemen van personeel.

Denk hierbij aan:

  • Diverse Loonkostenvoordelen;
  • Jeugd LIV;
  • Proefplaatsingen;
  • Subsidieregeling praktijkleren;
  • Loondispensatie.

Neem vrijblijvend contact op

icon
Subsidiescan
Subsidie Advies

Arsenaal wérkt voor intermediairs!