Verzuim Support - Arsenaal Flex Professionals

Verzuim Support

Ziekte risico’s zijn in toenemende mate bedrijfsrisico’s in Nederland.  De kosten van ziekte kunnen oplopen, maar als werkgever bent u tevens gehouden aan taken die bij moeten dragen aan de oplossing. Verzuimt u deze (administratieve) verplichtingen, dan lopen de kosten sterk op.

Wanneer u gebruik maakt van HR-Services, dan neemt Arsenaal de ziekterisico’s geheel over. En ook de verplichtingen die voortvloeien uit de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) en Poortwachter.

Arsenaal is daar immers op ingericht en heeft partners op het gebied van ARBO en Re-integratie. Die kennis en diensten stellen wij ook beschikbaar als onverhoopt één van uw eigen medewerkers ziek wordt. Zodat u er gerust op kunt zijn dat u geen stap mist, en de zorg voor uw medewerker in goede handen is.

Basis

Plus

icon
Uitvoering Wet Poortwachter
Begeleiding ziekteverzuim
Vaststellen en uitbetalen daggelden
Arbodienst
Re-integratie
Sollicitatietraining
Outplacement
Bemiddeling
Collegiaal doorlenen

Arsenaal wérkt voor intermediairs!