Verzuim Support nodig? | Arsenaal Flex Professionals

Verzuim Support

Verzuim Support Arsenaal

Verzuimsupport intermediair

Ziekte risico’s zijn in toenemende mate bedrijfsrisico’s in Nederland.  De kosten van ziekte kunnen oplopen, maar als werkgever ben je tevens gehouden aan taken die bij moeten dragen aan de oplossing. Indien je verzuimt om te voldoen aan deze (administratieve) verplichtingen, dan lopen de kosten nog sneller op. Arsenaal biedt allround verzuimsupport. Wij doen dit op een persoonlijke en constructieve manier waardoor de werknemer het gevoel heeft dat hij of zij contact heeft met een directe collega.

Wanneer je gebruik maakt van HR-Services, dan neemt Arsenaal de ziekterisico’s geheel over. En ook de verplichtingen die voortvloeien uit de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) en Poortwachter.

Arsenaal is daar immers op ingericht en heeft partners op het gebied van ARBO en re-integratie. Die kennis en diensten stellen wij ook beschikbaar als onverhoopt één van jouw eigen medewerkers ziek wordt. Zodat je er gerust op kunt zijn dat je niets over het hoofd ziet, en de zorg voor jouw medewerker in goede handen is.

Verzuimadministratie uitbesteden

Arsenaal zorgt hiervoor. Arsenaal houdt de verzuimadministratie bij, wij onderhouden het contact op met de zieke werknemer en bewaken de voortgang van de weg naar herstel. Ons uitgangspunt hierbij is om je werknemer op een snelle en (medisch) verantwoorde manier, weer aan de slag te helpen. 

Wij helpen jou om de juiste stappen te nemen bij het runnen van je eigen uitzendbureau. Ons verzuimsupport omvat o.a.:

  • Verzuimadministratie;
  • Persoonlijke verzuimbegeleiding;
  • Casemanagement;
  • Poortwachter;
  • Arbodienstverlening;
  • Vertrouwenspersoon;
  • Wet- en regelgeving.

Als werkgever en intermediair draag je een grote verantwoordelijkheid voor wat betreft verzuimadministratie en verzuimsupport richting werknemers. Met een volledig dossier en best cases weten wij hoe we dit op de juiste manier moeten aanpakken. Arsenaal neemt je dit werk uit handen en zorgt ervoor dat je ten alle tijden voldoet aan wet- en regelgeving. Hiermee voorkom je langere loondoorbetaling of sancties van het UWV.

Neem vrijblijvend contact op

icon
Uitvoering Wet Poortwachter
Begeleiding ziekteverzuim
Vaststellen en uitbetalen daggelden
Arbodienst
Re-integratie
Sollicitatietraining
Outplacement
Bemiddeling
Collegiaal doorlenen

Arsenaal wérkt voor intermediairs!