Gevreesde stijging werkloosheid blijft uit - Arsenaal Flex Professionals

Gevreesde stijging werkloosheid blijft uit

19 november 2020

In het kort

  • Werkloosheid daalt voor tweede maand op rij.
  • In het licht van de cororamaatregelen is dat een meevaller.
  • De jeugdwerkloosheid daalt nog sneller tot net boven de 10%.

Ondanks het aanscherpen van coronamaatregelen halverwege de maand is de werkloosheid in oktober licht gedaald. Er waren 115.000 werklozen die een baan vonden en slechts 85.000 mensen die hun werk kwijtraakten. Dat blijkt donderdag uit cijfers van het CBS en het UWV. Het werkloosheidscijfer daalde van 4,4% naar 4,3%. De jeugdwerkloosheid ging nog sneller omlaag en daalde van 10,7% naar 10,1%.

Na het aanzwellen van de tweede coronagolf en de gedeeltelijke lockdown was rekening gehouden met stijgende werkloosheidscijfers. Dat de economie veerkrachtiger is dan aangenomen bleek volgens Rabobank-econoom Nic Vrieselaar vorige week al uit de sterke economische groei in het derde kwartaal. De goede zomer werkt mogelijk nog door in het werkloosheidscijfer.

Reorganisaties

Economen gaan ervan uit dat de werkloosheid de komende maanden weer zal oplopen, ook al gaat het minder hard dan verwacht. ING gaat nu uit van 5,6% voor heel 2021. ‘Oktober valt een beetje mee, maar dat laat onverlet dat de tweede lockdown in het vierde kwartaal en de economische neergang tot stijging van de werkloosheid gaan leiden’, zegt ING-econoom Marcel Klok. Een aantal grote bedrijven heeft de afgelopen weken ondanks de steunmaatregelen reorganisaties aangekondigd.

Vrieselaar is er niet zo zeker van in hoeverre reorganisaties ook tot hogere werkloosheid zullen leiden. Een deel van het overtollige personeel vindt immers ander werk of gaat met pensioen. Rabo zat met zijn voorspelde werkloosheid voor 2021 op 6,6%, maar Vrieselaar denkt dat de bank die verwachting zal verlagen.

Jongeren

In september nam de werkloosheid ook af, nadat die tussen maart en augustus in recordtempo was opgelopen. Vooral mensen met flexibele contracten raakten in die periode hun werk kwijt. Daar zitten veel jongeren en andere kwetsbare groepen bij. De jeugdwerkloosheid stond in augustus op 11,3%.

De afgelopen maanden was het baanverlies echter minder groot. Meer jongeren uit de groep die, bijvoorbeeld wegens studie, niet als werklozen werden aangemerkt, zochten en vonden weer vaker een (bij)baan. Deze instroom op de arbeidsmarkt is terug op het niveau van voor de crisis, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. De jeugdwerkloosheid daalde de afgelopen twee maanden met grotere sprongen dan het algemene werkloosheidscijfer en staat nu op 10,1%.

Horeca

Het aantal mensen met een WW-uitkering bleef per saldo gelijk. Het UWV verstrekte ruim een derde meer nieuwe uitkeringen, maar ook de uitstroom was hoger en binnen die groep vond een groeiend aantal mensen ook een baan. Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij het UWV, spreekt van een behoorlijke dynamiek.

Het aantal uitkeringen ligt overigens nog wel bijna 20% boven dat van vorig jaar oktober. Volgens het UWV zit die stijging vooral in de dienstverlening, het transport en de logistiek. De horeca laat in oktober met ruim 10% de grootste stijging zien. Het kabinet sloot de cafés en restaurants half oktober en liet dinsdag weten dat die maatregel voorlopig niet wordt versoepeld. Het aantal werkloze onderwijs- en uitzendkrachten daalde met respectievelijk 4,3% en 3,2%.

Van de 4,2 miljoen mensen zonder betaald werk worden er maar 406.000 als werklozen geteld. De overige 3,8 miljoen geven aan dat ze niet recent naar werk hebben gezocht of niet direct beschikbaar zijn. Hun aantal is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 5000 per maand gedaald. Volgens het CBS gingen er in oktober wel weer minder mensen uit deze groep op zoek naar werk dan in de drie maanden daarvoor.

Bron: https://fd.nl/economie-politiek/1364768/gevreesde-stijging-werkloosheid-blijft-uit