In een crisis is de flexmarkt harder nodig dan ooit - Arsenaal Flex Professionals

In een crisis is de flexmarkt harder nodig dan ooit

16 september 2020

Keer op keer ontbreekt in politieke debatten een onderkenning van de werkelijke dynamiek van de flexbranche. Het reguleren van flex om uitwassen aan de onderkant van de markt tegen te gaan heeft een sterke negatieve invloed op hoe organisaties gebruik kunnen maken van hoger opgeleide zelfstandigen. Dat heeft invloed op hun wendbaarheid.

Uiterst ongewenst, want de coronacrisis vraagt het uiterste van bedrijven om uit het dal te komen en de juiste dingen te doen. Bedrijven hebben daarom juist nu toegang nodig tot de expertise van zzp’ers. Dankzij de combinatie van vast én flex kunnen zij snel inspelen op marktontwikkelingen en kunnen al te hevige schommelingen worden gedempt.

Als constant wetswijzigingen over de markt worden uitgestrooid, veroorzaakt dat onnodige onrust. Dat leidt tot terughoudendheid en vraaguitval; juist wat we niet moeten hebben in de corona- en post-coronatijd.

‘Wat niet werkt is een Haagse benadering die er op gericht is zoveel mogelijk mensen door het deurtje van de oude instituties te krijgen’

Wat ook niet werkt is een benadering vanuit Den Haag die er veel te veel op gericht is om zoveel mogelijk mensen door het deurtje van de oude instituties te krijgen. Die oude instituties zijn lang niet perfect. Ook mensen in vaste dienst vallen uit de boot als het gaat om een goed pensioen en een goede regeling bij ziekte.

Politici moeten geen dingen overhoop halen in segmenten die juist goed lopen. Maak het niet nodeloos ingewikkeld. Richt je niet op het terugdringen van het aantal zzp’ers, maar op het moderniseren van de instituties.

Beperk je tot zaken als arbeidsongeschiktheid, een pensioen voor alle werkenden en het hervormen van de zelfstandigenaftrek. Hervorm de sociale zekerheid zo dat die arbeidscontract-neutraal wordt. Zo haal je de angel uit de ingewikkelde discussie over contractvorm. En hoeven we niet meer moeilijk te doen of iemand ‘vast’ of zzp’er is.

Bron: https://fd.nl/opinie/1357488/in-een-crisis-is-de-flexmarkt-harder-nodig-dan-ooit