Pakketten Backoffice Services | Arsenaal

Pakketten

De meeste diensten van Arsenaal Backoffice Services zijn geïntegreerd in een Basispakket. Dat is voor veel intermediairs de perfecte oplossing. Al naar gelang de behoefte kunnen structureel óf eenmalig aanvullende diensten worden afgenomen.

Dienst

Basis

Plus

CAO management
Contract management/Payrolling
Loonbeslagen
Document Management
Diploma’s en certificaten

Rent-a-Recruiter
Projectteam
Test Kit
Funnel Management
Interview support
Beoordelingssystemen & Performance monitoring
Opleidings- en trainingscoördinatie

ID-Checker
Diploma Checker
CV-OK
VOG-verklaring
Referentie Checker

Subsidie Scan
Subsidie Advies
Debiteurenfinanciering

Uitvoering Wet Poortwachter
Begeleiding ziekteverzuim
Vaststellen en uitbetalen daggelden
Arbodienst
Re-integratie
Sollicitatietraining
Outplacement
Bemiddeling
Collegiaal doorlenen

CAO Consult & Monitoring
Arbeidsrecht
Ontslagrecht
WWZ
Transitievergoeding

Kredietwaardigheidscheck inleners
Incasso-partner
Juridisch- en fiscaal specialisten
Marketing & Communicatie
Performance verbetering

Proces Management

Arsenaal wérkt voor intermediairs!