Spanningsindicator: krapte op de arbeidsmarkt bereikt nieuw hoogtepunt in 2e kwartaal - Arsenaal Flex Professionals

Spanningsindicator: krapte op de arbeidsmarkt bereikt nieuw hoogtepunt in 2e kwartaal

21 september 2021

Na een voorzichtig herstel in het 1e kwartaal van het jaar, trok de arbeidsmarkt in het 2e kwartaal van 2021 verder aan. Een verdere daling van het aantal werkzoekenden en stijging van het aantal vacatures zorgden ervoor dat de spanning van april tot en met juni sterk opliep. Uit de meest recente resultaten van de Spanningsindicator blijkt zelfs dat de arbeidsmarktspanning sinds de start van de meting nog niet eerder zo hoog lag. Het aantal beroepsgroepen en regio’s met een ‘krappe’ of ‘zeer krappe’ arbeidsmarkt nam flink toe.

Spanningsindicator op hoogste waarde ooit gemeten

Het aantal vacatures nam in het 2e kwartaal van 2021 flink toe. Het dashboard Vacaturemarkt laat zien dat er in vergelijking met het 1e kwartaal van dit jaar op landelijk niveau 34% meer vacatures openstonden. Ten opzichte van een jaar geleden steeg het aantal vacatures zelfs met 67%. Tegelijkertijd waren er in het 2e kwartaal juist minder werkzoekenden om vacatures mee te vervullen. Het aantal WW’ers in de eerste 6 maanden van hun uitkering daalde sinds eind maart met 25%.

Deze ontwikkelingen zorgden ervoor dat de spanning op de arbeidsmarkt flink toenam en de Nederlandse arbeidsmarkt in het 2e kwartaal voor het eerst sinds de start van de coronacrisis weer ‘krap’ was. Dat betekent dat er relatief veel vacatures openstonden per werkzoekende. Er was in dat opzicht zelfs sprake van een nieuw hoogtepunt: sinds UWV in 2003 begon met het meten van de arbeidsmarktspanning, is deze nog nooit zo hoog geweest.

Bekijk het dashboard Spanningsindicator voor meer informatie.

‘Krappe’ of ‘zeer krappe’ arbeidsmarkt voor bijna driekwart van beroepsgroepen

UWV berekent voor 92 beroepsgroepen hoe de spanning op de arbeidsmarkt is. Per beroepsgroep kan die spanning sterk verschillen. Maar in het 2e kwartaal was er ook een belangrijke overeenkomst: ten opzichte van het 1e kwartaal nam de arbeidsmarktspanning voor alle 92 beroepsgroepen toe. Hierdoor waren er in het 2e kwartaal 37 beroepsgroepen met een ‘krappe’ arbeidsmarkt en 30 beroepsgroepen met een ‘zeer krappe’ arbeidsmarkt. In totaal gaat het dus om 67 beroepsgroepen waarvoor in meer of mindere mate tekorten waren.

De tabel hieronder geeft een aantal voorbeelden van beroepsgroepen met de krapste arbeidsmarkt. Binnen deze beroepsgroepen bestaan goede mogelijkheden voor werkzoekenden om weer aan het werk te komen.

4 beroepsgroepen met een ruime arbeidsmarkt

Door de toename van de spanning op de totale arbeidsmarkt, waren er in het 2e kwartaal van 2021 nog maar 4 beroepsgroepen met een ‘ruime’ arbeidsmarkt. In een ruime arbeidsmarkt staan er relatief weinig vacatures open per werkzoekende. Hierdoor kan het voor hen lastig zijn om werk te vinden. Dit was het geval voor:

  • Bibliothecarissen
  • Reisbegeleiders
  • Sportinstructeurs
  • Buschauffeurs

Al deze beroepsgroepen hadden in het 2e kwartaal nog steeds flink te lijden onder de coronacrisis. Zo waren bibliotheken en sportclubs tot half mei gesloten. Hierdoor was er minder werk voor bibliothecarissen en sportinstructeurs. Reisbegeleiders en buschauffeurs hadden last van de beperkingen op het gebied van reizen.

Krapte op de arbeidsmarkt spreidt zich uit over alle regio’s

De rode kleurencombinatie in de meest rechtse landkaart hieronder laat zien dat de krapte zich in het 2e kwartaal van 2021 uitspreidde over alle 35 arbeidsmarktregio’s. In 2 regio’s, Midden-Utrecht en Zeeland, was zelfs sprake van een ‘zeer krappe’ arbeidsmarkt met grote personeelstekorten.

Hoe anders was de situatie een jaar eerder, in het 2e kwartaal van 2020. Op het hoogtepunt van de coronacrisis was in de meeste regio’s sprake van een ‘gemiddelde’ arbeidsmarktspanning. Dat wil zeggen dat in die regio het aantal werkzoekenden en het aantal vacatures ongeveer in evenwicht was. In 5 regio’s, waaronder de noordoostelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe, was de arbeidsmarkt toen zelfs nog ruim.